Berriak

ikasto klik

Matahami web gunean egindako salmenten % 30 zure ikastolari ematen zaio. Eskaintza honek azaroaren 15etik abenduaren 15era balio du.

NOLA ?
Eskaera egiten da Matahamiren webgunean. « IKASTO KLIK » eta zure ikastolaren izena hautatzen behar duzue. Ikastolak entregatzeaz arduratuko naiz beranduenez abenduaren 15etik 18ra.